9-04-2016 XERRADA SOBRE "HERENCIAS Y TESTAMENTOS FUNCIONES Y VENTAJAS DE HACER TESTAMENTO" A ASSOCIACIÓ MINERVA DONA

L’associació SOM LLEIDA té el plaer de presentar-vos a Inmaculada Pelay Gavete, notària de Seròs.

La figura del notari/a, a vegades no està massa clara. Hi ha persones que la veuen molt llunyana i contràriament, es molt propera al ciutadà i l’hem d’entendre com que es un funcionari/a públic/a i per tant, qualsevol assessorament l’efectua de forma gratuïta.

Avui tenim l’oportunitat d’escoltar-la en la xerrada que porta per títol: “Herències i testaments. Funcions i avantatges de fer testament

HERENCIAS Y TESTAMENTOS

FUNCIONES Y VENTAJAS DE HACER TESTAMENTO

I. Sucesión mortis causa:

Introducción: Qué pasa cuando fallece una persona.

-DOCUMENTOS BÁSICOS:

a.- Certificado de defunción:

b - Certificado de últimas voluntades

c.- Titulo sucesorio.

II. Clases de sucesiones:

1.- Sucesión testada. Tipos de testamentos: abierto, cerrado y ológrafo. Requisitos y ventajas de hacer testamento. Referencia a la legítima.

2.- Sucesión intestada. Requisitos, trámites y orden legal de llamamientos en la sucesión intestada.

3.- Sucesión contractual. Requisitos y trámites en la sucesión contractual. Pactos sucesorios.

III. Trámites para la formalización de la herencia: Notaría, impuestos y registro.

Per a qualsevol consulta: INMACULADA PELAY GAVETE

Notària de Seròs

C/ Mossen Ferrán, 29, 1er. 25183 Seròs -Lleida-

Telf: 973 78 01 06 Fax: 973 78 02 25

e-mail: notaria.seros@gmail.com