Psicologia

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una Psicòloga Clínica:

  • La gent gran: El sentiment de culpabilitat a l’hora de portar els nostre padrins a una Residència. Problemes que deriven de conviure amb la gent gran.
  • Canvi en el rol dels avis. Nous models familiars provocats per la crisi (i qualsevol temàtica que necessiteu dins el camp de la psicologia.)
  • Relacions pares, fills, nets (especificar): Tipus de relacions que tenim, correctes i incorrectes, orientació sobre del tipus de relacions mes correctes. Maltractaments (especificar): dones, homes, padrins, adolescents, nadons, etc.
  • Complexes diversos (especificar): obesitat, fòbies, etc.
  • Problemes de baixa autoestima i la depressió comuna.

Adolescents:

  • Pèrdua de valors en l’educació dels nostres fills.
  • Primers contactes amb les drogues, com detectar-ho i que fer.
  • Delinqüència juvenil. Conductes agressives de l’adolescent en l’entorn familiar i al col·legit. Que és la mediació familiar?
  • La soledat en l’adolescent, falta de comunicació amb el seu entorn i problemes de depressió.
  • Malalties com anorèxia i bulímia.
  • El sexe en l’adolescència.