Dret i temes notarials

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una especialista en Dret Laboral:

  • AUTÒNOMS: Un règim de Seguretat Social en expansió: Drets, deures, protecció social
  • Un any ple de reformes legislatives. Què és la Reforma del Mercat del Treball?
  • La vida laboral d'un treballador en l'empresa: Des de la afiliació, quota de seguretat social, baixa. Saber llegir les nòmines.
  • Reconeixement oficial de l'experiència laboral.
  • Per treballar amb una titulació homologada i no en tens, com ho has de fer?

Temes a tractar amb la ponència expressa d’un Advocat Laboralista:

  • L’acomiadament d’un treballador, acomiadaments improcedents.
  • Com afrontar l’assetjament laboral (mobbing).
  • Planificar la jubilació

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una Graduada Social:

  • Conciliació de la vida laboral i familiar, maternitat, paternitat, cura de familiars menors i incapacitats.
  • Prestacions per incapacitats i viduïtat.

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una Advocada Especialista:

  • Problemes morals i legals amb temes relacionats amb les separacions i divorcis. Que és el “divorci exprés”.
  • Problemes de convivència entre la parella.

Temes a tractar amb la ponència expressa d'us especialista en dret laboral:

  • Temes de dret laboral (nòmines, pensions, drets, atur...)
  • Autònoms: Un règim de Seguretat Social en expansió: Drets, deures, protecció social
  • Un any ple de reformes legislatives. Què és la Reforma del Mercat del Treball?
  • La vida laboral d'un treballador en l'empresa: Des de la afiliació, quota de seguretat social, baixa. Saber llegir les nòmines.

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una Notària:

  • Herències i testaments, funcions i avantatges de fer testament.
  • Impostos, quins són i com repercuteixen a la gent d’apeu.
  • Qualsevol tema notarial que necessiteu (especificar).