2018-02-20 Assistència als premis solidaritat Ajuntament de Lleida