2018-10-27 Assistència a la celebració de 30a aniversari Grup Cultural Garrigues