2018-05-23 Assistència a la commemoració del dia mundial VIH