Teatre

Temes a tractar amb la ponència expressa d’un director de teatre:

    • Versio correcta del TEATRE PERIODISTIC titular "LA VERITAT RERA LA NOTÍCIA