2017-06-30 Assistència a la trobada dones de la vocalía de Llivia