Cooperació

    • Lleida com a paradigma de la diversitat lingüística a Catalunya.
    • El repte de la integració dels nous catalans: identitat, drets i deures.

Temes a tractar amb la ponència expressa d’un President d’ONG que treballa a Colòmbia:

    • Com ajudem des de Lleida als infants que estan en ple conflicte armat, a la ciutat de Medellín (Colòmbia).
    • La convivència multicultural a Lleida.
    • Drets humans i cultura de la pau.