Decoració

Temes a tractar amb la ponència expressa d’una especialista en Decoració:

    • Com redecorar casa teva amb centres decoratius, aprofitant eines i espais. Assessorament i pràctica en la conferència.
    • Pop Art, que és i com el podem utilitzar a casa nostra.