Exclusió social i vulnerabilitat

    • Persones sense llar: la inclusió és possible
    • Acompanyament a les persones que viuen en situació vulnerable: què donem, què rebem